Schoon drinkwater voor kinderen in Uganda

In Noord-Uganda overheerste de afgelopen jaren het geweld. Bijna alle inwoners van het Pader-district in Noord-Uganda zijn ontheemd: 96% van de bevolking. Door de aanwezigheid van gewelddadige, nietsontziende rebellen is bijna iedereen gevlucht naar grote, overbevolkte vluchtelingenkampen. Een plek die hen bescherming biedt tegen aanvallen van de rebellen en ontvoering van hun kinderen.

Inmiddels lijkt de situatie te verbeteren. Sinds juli 2006 zijn er gesprekken tussen de overheid en de rebellen en heerst er relatieve vrede. Voorzichtig keren gezinnen terug naar hun dorpen, waar ze weer aan de slag gaan op hun eigen stukje grond. Maar voor de kinderen is er niet veel: scholen zijn door de rebellen verwoest. Bovendien zijn de lesboeken opgegeten door mieren en kakkerlakken. De kinderen lopen daarom dagelijks lange afstanden naar het kamp om daar alsnog naar school te gaan, of ze blijven in het kamp achter zonder hun ouders. Een onhoudbare situatie.

Ziektes
ZOA wil de bevolking, na jaren van geweld, weer toekomstperspectief bieden. In de omgeving van drie vluchtelingenkampen wil ZOA de mensen steunen bij de terugkeer naar huis door de situatie in hun eigen dorp te verbeteren. Onderwijs voor kinderen is daarbij essentieel. Onderwijs helpt kinderen weer kind te zijn na hun ervaringen van oorlog, verlies en angst. Het helpt hen die ervaringen te verwerken en geeft ze perspectief voor de toekomst.  Maar de meeste scholen in de regio, of wat daarvan over is, hebben geen toegang tot schoon water en geen wc's. Kinderen doen hun behoefte in de open lucht bij de school. Daarom lopen ze juist op school grote risico's voor hun gezondheid. En dan te bedenken dat juist kinderen kwetsbaar zijn voor ziektes die te maken hebben met vervuild water en gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Cholera bijvoorbeeld, maar ook een 'eenvoudige' ziekte als diarree kan dodelijke gevolgen hebben.

Een wc en schoon water
ZOA wil de mensen helpen hun leven in de eigen dorpen weer op te bouwen. Dat wil ze doen door bij de scholen en in de omgeving ervan vijf nieuwe waterputten te slaan en vijf oude waterputten te herstellen. Ook wil ZOA ruim 300 latrines bouwen, waaronder tachtig latrines bij de scholen; vijfendertig voor jongens, vijfendertig voor meisjes en tien voor docenten en hun gezinnen. Na het plassen handen wassen, zo eenvoudig is het. Schoon water, hygiƫne en ontwikkeling gaan op deze manier hand in hand.

Ga naar de site van ZOA