Jaap Zwart

Wonen in het rustige Hattem en werken in de roerige randstad. De in 1955 in een muzikale familie geboren Jaap Zwart vindt het prima zo. De musicus, die vooral bekendheid geniet door zijn orgelspel, kreeg zijn eerste muzikale opleiding van zijn vader. Daarna studeerde hij aan het conservatorium van Amsterdam de hoofdvakken piano en orgel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag het hoofdvak Theorie der Muziek. Zijn orgelopleiding genoot hij bij de bekende organist Simon C. Jansen.
Tegenwoordig is hij docent aan het Conservatorium van Amsterdam en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort).

Website van deze organist 

Regelmatig wordt Jaap Zwart gevraagd als begeleider van koren en solisten op piano en orgel. Zo speelt hij meerdere keren per jaar in het Concertgebouw van Amsterdam als begeleider. Daarnaast treedt Jaap Zwart in binnen- en buitenland op als solist.
Hij is organist van de Zuiderkerk in Zwolle, van de Grote of Andreaskerk in Hattem en van de Grote Kerk in Harderwijk. Daarnaast begeleidt hij regelmatig diensten op het Schnitger-orgel van de Grote of St. Michaëlskerk te Zwolle.
Koren doen in noodgevallen een beroep op hem om in te vallen voor de vaste dirigent. Een soort oproep-dirigent dus.

Wat weinig tot niet bekend is, is dat Jaap Zwart ook componeert. Er is alleen nog weinig tot niks uitgegeven. Waarom? Omdat het Zwart zogenaamd te veel moeite kost met het gecomponeerde naar de brievenbus te lopen en de enveloppe te posten om zo de inhoud bij de uitgever te krijgen. Het componeren op zich gaat bijna vanzelf, maar de administratieve rompslomp die erbij komt kijken dus niet.

Zwart neemt graag uitdagingen aan. Zo speelde hij de koorfantasie van Beethoven toen hij slechts enkele dagen voor de uitvoering gevraagd werd in te vallen. Daarentegen maakte hij ook met één van zijn kinderkoren een CD vol sinterklaassymfonieën, eigen bewerkingen van bestaande Sinterklaasliedjes. Naast deze "Sinterklaas-cd" zijn er ook verscheidene orgel-cd's van Jaap Zwart verschenen. Voor meer informatie daarover kunt u kijken in de rubriek Discografie van deze website.

Een ander uitdaging voor Zwart is het verkleinen van de kloof tussen muziektheorie en muziekpraktijk en het geven van een nieuwe invulling aan oude vakken. Zo heeft hij zelf de vakken "analytisch studeren" en "improvisatie" opgezet en ontwikkeld. Beide vakken worden door Jaap Zwart gegeven op de conservatoria van Utrecht en Amsterdam. De bedoeling is dat de studenten zich meer in de muziek gaan invoelen en het gaan beleven, zodat ze met de opgedane kennis meer vanuit hun gevoel gaan musiceren. Dat is dan ook meteen wat Zwart het belangrijkste vindt bij zijn eigen musiceren.

tekst: Dinette Neuteboom

CV
Jaap Zwart werd geboren in Zaandam in 1955. Hij kreeg zijn muzikale basisopleiding van zijn vader, Jaap Zwart. Aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam studeerde hij hoofdvak Piano bij Jan Kruyt, waarvoor hij in 1977 het einddiploma behaalde. Bij Simon C. Jansen studeerde hij hoofdvak Orgel. In 1979 behaalde hij het solistendiploma met onderwijsbevoegdheid voor Orgel. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag sloot hij zijn studie af met het diploma voor het hoofdvak Theorie der Muziek.
Zwart is docent aan het Conservatorium te Amsterdam en verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool) in de vakken Theorie, Analytisch studeren en Improvisatie.
Hij is een veelgevraagd begeleider, heeft een drukke concertpraktijk en treedt regelmatig op voor radio en televisie. Als organist toont hij bijzondere belangstelling voor het Franse en Duitse romantische repertoire, met een voorkeur voor grote, onbekende werken.
In 1992 verscheen zijn eerste CD, opgenomen in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem met symfonische orgelwerken van Reger en Franck. Op het orgel van de Grote Kerk te Gorinchem heeft Jaap Zwart een CD opgenomen met composities van Nederlandse componisten over het thema "Valerius' Gedenckclanck". Op het orgel van de Domkerk te Utrecht verscheen een CD met orgelwerken van Bach, maar dan gezien door de bril van de componisten uit de romantiek. In 2005 verscheen er een dubbel-cd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als concertorganist. Hij bespeelt op deze geluidsdrager het Walckerorgel in de Martinikerk te Doesburg.

 

overgenomen van: www.jaapzwart.nl