Tiende zangavond PsalmenProject in Groningen

Noteer alvast in de agenda: 6 september om 14.30 in de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries