Recensie PsalmenProject CD Dordrecht (RD)

Het Geneefs Psalter blijft een muzikaal monument van de eerste orde, dat muzikaal velen tot zegen is geweest. Het is dan ook een mooi initiatief van het PsalmenProject om alle 150 psalmen in ritmisch gezongen samenzang op te nemen. Belangrijk is daarbij ook dat voor de begeleiding organisten zijn uitgenodigd die iets kunnen toevoegen aan de samenzang. Op deze eerste cd worden de zangers begeleid door Gerben Mourik, op de tweede speelt Dick Sanderman, op de derde Peter Sneep. Mourik bespeelt het orgel van de Grote Kerk in Dordrecht. In het booklet legt hij uit:”Ik heb ervoor gekozen om de zettingen in een romantisch idioom te houden, ongeacht de stijl van het voorspel. Dit omdat deze stijl het beste aansluit bij het orgel en (….) op deze manier kun je naar mijn mening het beste de gemeentezang sturen.” Uiteraard kan zo'n keuze discussie oproepen, bijvoorbeeld of voorspel en begeleiding niet wat meer op elkaar moeten aansluiten. In ieder geval zijn de voorspelen op deze cd bijna allemaal interessant en de begeleidingen veelal inspirerend. Zo klinkt bij Psalm 23 een ingetogen inleiding in een gematigd modern idioom, terwijl Psalm 33 wordt voorbereid met een vrolijk toccata-achtig voorspel met mooie echo-effecten. De melodie van Psalm 41 levert blijkbaar meer inspiratie op voor een breed gespeeld preludium dat aan Mendelssohn doet denken. Kortom: variatie genoeg.
Variatie is er ook in de teksten, die uit zowel de berijming van 1773 als die van 1968 gekozen zijn. De keuze voor de een of de andere berijming wordt echter niet gemotiveerd. Het is duidelijk te horen dat de ene psalm (33 bijvoorbeeld) bekender is dan de andere (41). Maar in het algemeen volgen de zangers keurig de organist. Voor wie van samenzang houdt, is dit een mooie opname.
 
Drs. H. Vermeulen, Reformatorisch Dagblad, 16 februari 2009.