Winter in Oost-Europa

Winter in Oost-Europa: Zonder hulp redden ze het niet

Haar man verzorgde haar. Dat moest ook wel, want door de reuma kon Erzike bijna niet meer lopen. Enkele maanden geleden stierf plotseling haar man. Hij was nog maar 55 jaar, maar het zware werk in de metaalfabriek had z'n tol geëist. Kinderen heeft ze niet. Wel behulpzame buren. Zij hebben ervoor gezorgd dat de groenten en aardappelen uit de tuin gehaald zijn. Voor de winter. Het kleine inkomen van haar man moet ze missen. Geld voor bijvoorbeeld medicijnen heeft ze niet.

Mensen in Oost-Europa maken zich op voor een strenge winter. Hard is er gewerkt om voldoende kleding, voedsel en hout in te slaan om de koude maanden door te komen. Toch zijn er grote delen van de bevolking die de komende maanden met veel zorgen tegemoet zien. De vaak strenge winters in Oost-Europa zorgen ervoor dat er allerlei lichamelijke en geestelijke problemen de kop opsteken. Met name de zwakken in de maatschappij, zieken, kinderen, ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden en gehandicapten, zijn hier het slachtoffer van. Daarnaast zijn er de zigeuners die al dan niet door eigen toedoen zijn verstoten naar de randen van de dorpen en steden en daar verblijven in slecht geïsoleerde hutjes.

Stichting Hulp Oost-Europa verleent ook deze winter weer hulp waar nodig. De stichting werkt samen met betrouwbare diaconale organisaties en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa. Deze partners zorgen ervoor dat het geld, opgehaald in Nederland, op een juiste en verantwoorde wijze wordt besteed.

U kunt de komende maanden de mensen in Oost-Europa meehelpen de winter door te komen. Steun uw naaste in Oost-Europa door een gift over te maken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, o.v.v. 'Winterhulp 2008-2009'. Daarnaast kunt u via onze website www.hulpoosteuropa.nl een maandelijks/eenmalig bedrag af laten schrijven van uw rekening.

Niet in de laatste plaats vragen wij uw en jouw hulp door het gebed. Bidt voor de Oost-Europese naaste die in armoede leeft en voor het werk dat onze contactpersonen in Oost-Europa verrichten. Ze staan soms voor moeilijke beslissingen en worden geconfronteerd met grote nood en (te) weinig middelen.