Welkom op www.psalmenproject.nl

Via deze site houden we u graag op de hoogte over het PsalmenProject. PsalmenProject heeft haar doelstelling gehaald om in een aantal jaren alle 150 psalmen ritmisch gezongen op CD te laten verschijnen. Bovendien zijn ook de zgn. "Enige Gezangen" vastgelegd.

In totaal zijn twaalf zangavonden gehouden: in de Grote Kerk te Dordrecht (Gerben Mourik), in de Grote Kerk te Epe (Dick Sanderman), in de Joriskerk te Amersfoort (Peter Sneep), in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk (Paul Kieviet), in de Grote Kerk te Sliedrecht (Arjan Versluis), in de Maartenskerk te Tiel (Jaap Zwart), in de Grote Kerk te Tholen (Eric Quist), in de Ev. Luth. Kerk te Den Haag (Rien Donkersloot), in de R.K. St. Fransiscuskerk te Oudewater (Chiel Jan van Hofwegen), in de Groningse Martinikerk (Sietze de Vries), in De Fontein in Nijkerk (Peter Sneep) en in de Nicolaï kerk te Utrecht (Gerben Mourik)

 
De laatste cd's

Als je het orgel van de Nicolaïkerk ziet, dan ervaar je visueel een feest. En zo spectaculair als het eruitziet, klinkt het vervolgens ook. Volgens de ontwerper van het front, de Deen Poul-Gerhard Andersen kan een orgel ook een Te Deum zijn. Dat zie je!

En toen we aan het eind van de tweede opname daadwerkelijk die oude woorden van lofzegging op de lippen namen, was dat een samenvatting van wat er gebeurt als wij de psalmen zingen: het hart opheffen uit de dagelijkse bezigheden en ons door Gods woorden laten leiden, tot onze adem stokt... De zangers en zangeressen hebben met grote inzet deze laatste opnamen op korte termijn gemaakt. En op het relatief kleine Marcussen-orgel was het -zeker de tweede keer- een grote uitdaging om nieuwe klankkleuren uit het orgel te halen. Zo kwamen bijvoorbeeld een heel naïve lofzang van Maria (met klanken als van een clavecimbel in vers 3), een op Engels-romantische leest geschoeide lofzang van Simeon en een Gebed des Heren waarin alle menselijke emoties verwoord zijn tot stand.

En dat u nu twee cd's voor de prijs van een krijgt, is een aardigheid vanuit de Stichting die aangeeft dat zonder zangers en inschrijvers er geen compleet PsalmenProject geweest zou zijn. Dank!

Het laatste fotoalbum is ook geplaatst: Klik hier om het album te bekijken

 
CD12 Utrecht

Met deze dubbel-cd zijn we aan het eind gekomen van ons PsalmenProject; de doelstelling is gehaald!
Zelfs overschreden, want omdat de laatste Psalmen niet allemaal op één cd pasten is er voor gekozen een extra opname in te lassen waarin de zgn. "Enige Gezangen" werden opgenomen. De samenzang werg geleid door dirigent Arjen J.A. Uitbeijerse.

Deze dubbel-cd is opgenomen op een orgel dat Gerben Mourik na aan het hart ligt: het Marcussen-orgel van de Nicolaïkerk in Utrecht.
Dé vertegenwoordiger van de zgn. neo-barok orgels in Nederland.

Naast de "Enige gezangen" en het "te Deum" staan op deze cd's de psalmen 2, 15, 22, 32, 44, 55, 66, 70, 84, 93, 110, 117, 135, 143 en 150, alle in de nieuwe berijming.
In het boekje is een handige index opgenomen waarin u terug kunt vinden welke Psalm op welke cd staat.
Drs. Bart van Buitenen heeft voor het boekje de historie van het Marcussen-orgel beschreven, Drs. Jaco van der Knijff schreef een exposé over de "Enige Gezangen".

 

Gerben Mourik schrijft in het voorwoord:

U hebt met deze dubbel-cd de laatste opnamen van het PsalmenProject in handen. Op dertien cd's zijn vanaf 2008- 2015 de 150 psalmen in de 'Oude' (1773) en 'Nieuwe' (1973) berijming onder begeleiding van tien organisten op twaalf Nederlandse orgels vastgelegd. Daarbij was er iedere keer weer een groep gemêleerde en enthousiaste zangers / zangeressen, zoals ook op deze cd's hoorbaar is. Bij deze opnamen is geprobeerd om stijlen die tot nogtoe niet of nauwelijks aan bod kwamen, in voorspelen en begeleiding aan bod te laten komen. Dit betekent dat het merendeel van de voorspelen een laatromantisch of modern(er) karakter heeft. Daarbij waren de bouwstenen delen uit de melodie en de tekst van het eerste vers. Het befaamde -voor sommige organisten ook beruchte- Marcussenorgel in de Nicolaïkerk te Utrecht was daarbij een kleurrijke inspiratiebron, waarbij bleek dat het orgel na 60 jaar nog niets heeft verloren aan actualiteit; de psalmen kwamen op een overtuigende manier 'tot leven!'

 

PsalmenProject 12 Utrecht
Prijs: 17,95 euro incl. verzendkosten