Organisten
Gerben Mourik

Foto: Peter SneepOrganist Gerben Mourik werd geboren op 17 juni 1981 te Gouda. Hij studeerde aanvankelijk bij Albert van der Hoeven en Jolanda Zwoferink en zette zijn studie voort bij Ben van Oosten.

Website van deze organist 

Lees meer...
 
Peter Sneep

Peter Sneep (1962) is journalist bij het Nederlands Dagblad. Als organist is hij grotendeels autodidact. Liefde voor het orgel en het begeleiden van samenzang deed hij al jong op in kerkdiensten in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Rotterdam-Delfshaven. Hij hoorde daar Wim Roos spelen, die daar jarenlang organist was.

Foto: www.jaapmeijer.com

 

Lees meer...
 
Rien Donkersloot

Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam.

Hij studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. In 2008 studeerde hij hiervoor cum laude af.

Tevens behaalde hij het diploma kerkmuziek.

Naast orgel speelt Rien beiaard. Hij studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. In juni 2011 studeerde hij cum laude af.

Website van deze organist 

Lees meer...
 
Chiel Jan van Hofwegen

Chiel Jan van Hofwegen (1978) volgde privé-orgel- en improvisatielessen bij Henk van Egmond. Bij hem behaalde hij de amateurkerkmuziekdiploma's A en B van de V.O.G.G.

Website van deze organist 

Lees meer...
 
Paul Kieviet

Paul Kieviet begon zijn orgelstudie op 6-jarige leeftijd in Middelharnis bij Peet Wessels. Daarna werd hij vijf jaar lang onderwezen door Jan van Dijk, destijds organist van de Grote Kerk te Middelharnis. Na diens vertrek waren Rinus Verhage en Piet Westhoeve zijn leermeesters.

Lees meer...
 
Eric Quist

Eric Quist (1977) volgde orgellessen aan de Zeeuwse muziekschool. Onder leiding van Ko de Visser behaalde hij daar de diploma's A en B. Hij zette zijn studie voort bij de plaatselijke organisten Bram Bout en Paul Heijboer. Laatstgenoemde bereidde Eric tevens voor op zijn studie aan het conservatorium

Website van deze organist 

Lees meer...
 
Dick Sanderman

Dick Sanderman (1956) studeerde orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijsacte B en de aantekening improvisatie behaalde.

Website van deze organist

Lees meer...
 
Arjan Versluis

Arjan Versluis (1978) heeft in 2003 zijn studie Uitvoerend Musicus (hoofdvak orgel) behaald aan het Rotterdams Conservatorium. In 2000 behaalde hij daar het diploma Docerend Musicus. Hoofdvakdocent was Bas de Vroome.

Lees meer...
 
Sietze de Vries

Musiceren vanuit innerlijke voorstelling en eigen creativiteit; dat is in het kort het credo van organist en kerkmusicus Sietze de Vries (1973). Het improviseren als ambacht en dus leerbaar proces vormt daarbij een belangrijk speerpunt. Het historische orgelbezit van Nederland, en in het bijzonder dat van de provincie Groningen, vormt voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron.

Sietze de Vries ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim van Beek, Jan Jongepier en Jos van der Kooy. Aan het conservatorium van Groningen behaalde hij het diploma Docerend Musicus (Bachelor), aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag het diploma Uitvoerend Musicus (Master) en de Aantekening Improvisatie. Aan de Hogeschool te Alkmaar studeerde hij af als Kerkmusicus met bevoegdheidsverklaring I.

In de periode 1987-2002 schreef hij 15 prijzen op zijn naam bij diverse nationale en internationale orgelconcoursen, zowel op het gebied van literatuur als dat van improvisatie. Hoogtepunt en tevens afsluiting van die periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002, waarvan hij ook al tweemaal eerder finalist was.

Website van deze organist

Lees meer...
 
Jaap Zwart

Wonen in het rustige Hattem en werken in de roerige randstad. De in 1955 in een muzikale familie geboren Jaap Zwart vindt het prima zo. De musicus, die vooral bekendheid geniet door zijn orgelspel, kreeg zijn eerste muzikale opleiding van zijn vader. Daarna studeerde hij aan het conservatorium van Amsterdam de hoofdvakken piano en orgel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag het hoofdvak Theorie der Muziek. Zijn orgelopleiding genoot hij bij de bekende organist Simon C. Jansen.
Tegenwoordig is hij docent aan het Conservatorium van Amsterdam en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort).

Website van deze organist 

Lees meer...