Arjan Versluis

Arjan Versluis (1978) heeft in 2003 zijn studie Uitvoerend Musicus (hoofdvak orgel) behaald aan het Rotterdams Conservatorium. In 2000 behaalde hij daar het diploma Docerend Musicus. Hoofdvakdocent was Bas de Vroome.

Naast orgel voltooide hij in 2004 de studie kerkmuziek, o.a. kerkelijk orgelspel bij Aart Bergwerff. Verder volgde hij improvisatielessen bij Henco de Berg, docent aan het Brabants Conservatorium. Sinds 1996 is hij kerkorganist, momenteel van de Herv. Gemeente binnen de PKN te Sliedrecht. In die hoedanigheid bespeelt hij de orgels van de Grote Kerk en de Maranathakerk. Arjan begeleidt meerdere koren en is dirigent van de gemengde zangvereniging ‘de Lofstem'. Verder heeft hij een lespraktijk voor orgel, piano en keyboard aan de muziekschool te Hardinxveld-Giessendam. Sinds augustus 2006 is hij ook docent aan de cursus Kerkelijk Orgelspel van de VOGG. In 1998 en 2002 was hij finalist van het Nationaal Orgelconcours te Leiden in de categorie Renaissance/Barok. In 2003 verscheen zijn eerste solo-cd, waarop oude muziek (o.m. Bach, Buxtehude en Sweelinck) en improvisaties over kerkliederen te beluisteren zijn. Deze werd zeer positief ontvangen door de pers. In 2005 verscheen hierop een tweede cd als vervolg. Deze werd opgenomen op het zeer beroemde Hinsz-orgel van de Bovenkerk te Kampen. Deze kreeg eveneens een goede ontvangst door de muzikale pers. Onlangs verscheen de improvisatie-cd Contrasts, opgenomen op de orgels van de Grote Kerk te Gorinchem en de Notre Dame te Laeken (Brussel). Hier zijn improvisaties op te beluisteren in oude en moderne stijl.