CD12 Utrecht

Met deze dubbel-cd zijn we aan het eind gekomen van ons PsalmenProject; de doelstelling is gehaald!
Zelfs overschreden, want omdat de laatste Psalmen niet allemaal op één cd pasten is er voor gekozen een extra opname in te lassen waarin de zgn. "Enige Gezangen" werden opgenomen. De samenzang werg geleid door dirigent Arjen J.A. Uitbeijerse.

Deze dubbel-cd is opgenomen op een orgel dat Gerben Mourik na aan het hart ligt: het Marcussen-orgel van de Nicolaïkerk in Utrecht.
Dé vertegenwoordiger van de zgn. neo-barok orgels in Nederland.

Naast de "Enige gezangen" en het "te Deum" staan op deze cd's de psalmen 2, 15, 22, 32, 44, 55, 66, 70, 84, 93, 110, 117, 135, 143 en 150, alle in de nieuwe berijming.
In het boekje is een handige index opgenomen waarin u terug kunt vinden welke Psalm op welke cd staat.
Drs. Bart van Buitenen heeft voor het boekje de historie van het Marcussen-orgel beschreven, Drs. Jaco van der Knijff schreef een exposé over de "Enige Gezangen".

 

Gerben Mourik schrijft in het voorwoord:

U hebt met deze dubbel-cd de laatste opnamen van het PsalmenProject in handen. Op dertien cd's zijn vanaf 2008- 2015 de 150 psalmen in de 'Oude' (1773) en 'Nieuwe' (1973) berijming onder begeleiding van tien organisten op twaalf Nederlandse orgels vastgelegd. Daarbij was er iedere keer weer een groep gemêleerde en enthousiaste zangers / zangeressen, zoals ook op deze cd's hoorbaar is. Bij deze opnamen is geprobeerd om stijlen die tot nogtoe niet of nauwelijks aan bod kwamen, in voorspelen en begeleiding aan bod te laten komen. Dit betekent dat het merendeel van de voorspelen een laatromantisch of modern(er) karakter heeft. Daarbij waren de bouwstenen delen uit de melodie en de tekst van het eerste vers. Het befaamde -voor sommige organisten ook beruchte- Marcussenorgel in de Nicolaïkerk te Utrecht was daarbij een kleurrijke inspiratiebron, waarbij bleek dat het orgel na 60 jaar nog niets heeft verloren aan actualiteit; de psalmen kwamen op een overtuigende manier 'tot leven!'

 

PsalmenProject 12 Utrecht
Prijs: 17,95 euro incl. verzendkosten