CD10 Groningen

In het noorden zijn vele kerken gezegend met een geweldig mooi orgel. De kroon daarop is wel het orgel van de Groningse Martinikerk! Organist Sietze de Vries buit het ten volle uit op onze 10e cd van het PsalmenProject.

Op de cd staan de psalmen 11, 46, 57, 71, 77, 95, 99, 104, 108, 113, 114 en 142, alle in de nieuwe berijming.

 

Sietze de Vries schrijft hierover in het voorwoord:

Psallite Deo!

Als we de waan van de week achter ons laten en in de spiegel van onze ziel kijken, blijken de Psalmen altijd weer volop relevant te zijn. Door de rijke teksten is Gods eigen liedboek werkelijk tijdloos. Vreugde, droefheid, angst, onzekerheid, liefde, kracht, vertrouwen: het hele scala aan menselijke emoties en gemoedstoestanden komt aan bod. Met als Hoofdpersoon altijd weer de Ene, die was, die is en die komt. Daarom is zingen zo belangrijk: preken is een 'noodzakelijk kwaad' na de zondeval, maar Gods lof bezingen is een directe opdracht en levensvervulling.

Goed om het Geneefse Psalter uit te voeren met de oorspronkelijke melodiën en ritmes, en in een taalkleed dat kwalitatief onbetwist is (Liedboek voor de kerken 1973). Net als de teksten, zijn ook deze eenvoudige melodiën, met hun prachtige karakteristieke kerktoonsoorten, niet zomaar aan slijtage onderhevig. 

Als organist heb ik geprobeerd een voorbeeld te geven, waarbij dienstbaarheid door leiding te geven voorop staat. Een functioneel voorspel, een doorgaande hartslag tussen de regels, ja zelfs tussen de coupletten: het wil dienstbaar zijn aan het als uit één mond samen zingen. Geen hinderlijke tussenspelen, geen aarzelend afwachten, maar orgelgebruik dat duidelijkheid, en dus eenheid in de zang biedt. Niet teveel nadruk op één aspect van de psalm, maar de psalm als eenheid proberen te duiden. Dat voorkomt dat we van een enkel psalmvers toch weer een 'gezang' maken, dat zo aan ons eigen verhaal wordt aangepast.

Het orgel

Het illustere instrument van de Martinikerk te Groningen combineert enkele waardevolle zaken. De grondstemmen, die nog grotendeels uit de late Gotiek en de Renaissance stammen, laten een draagkrachtige, vocale klank horen. Het machtige 32' pedaal van Schnitger legt daar nog eens een stevig fundament onder. De briljante vulstemmen en de vele diverse tongwerken, maken dat het aantal klankkleuren schier eindeloos is. Wat een feest om bij zo'n orgel in een eeuwenoude gewijde ruimte psalmen te zingen!

 

Deze cd is helaas uitverkocht.